Brf Banslätt i Tullinge

Nära natur

Varsågod, kliv in!

Brf Banslätt i Tullinge

Nära kommunikation

Varsågod, kliv in!

Brf Banslätt i Tullinge

Nära service

Varsågod, kliv in!

Brf Banslätt i Tullinge

Nära skola

Varsågod, kliv in!

Brf Banslätt i Tullinge

22 minuter från Sthlm C

Varsågod, kliv in!

Logga in på Mina sidor

Där hittar du även bokningsblanketterna.

Logga in på Mina sidor

Där hittar du även bokningsblanketterna.

Nyheter

Aktuellt i september

STÄMMOPROTOKOLLET
kommer inom kort att anslås i entréerna.

BOKNING AV TVÄTTSTUGA
På grund av tekniska problem går det inte att boka tvättstugan via hemsidan. Arbete pågår med att lösa detta. Under tiden får man boka på tavlan utanför tvättstugan.

INFORMATIONSPAKET
Inom de närmaste dagarna kommer samtliga att få ett kuvert med information från styrelsen. A-Ö-listan är uppdaterad med ny information och ersätter alla tidigare utgåvor.

Aktuellt i augusti

GLÖM INTE ATT POSTRÖSTA
Röstsedlarna ska vara inlämnade senast 24/8 kl 18.00.

GRILLPLATSERNA
Det är inte tillåtet att boka grillplatser genom att lägga lappar på borden eller markera på annat sätt. Till grillarna är det "först till kvarn" som gäller.

FÖRENINGSLOKALEN, GYMMET, BASTUN OCH ÖVERNATTNINGSRUMMET
Samtliga kommer att vara avstängda året ut på grund av smittorisken.
Medlemsavgifter till gymmet som betalats in fram till nu återbetalas inte men den som betalat kommer att få nästa års medlemskap avgiftsfritt.

COMHEM släcker ner de analoga kanalerna
Den 8 september släcker Comhem ner de analoga kanaler som ingått i avgiften till föreningen. För de som utnyttjat dessa kanaler rekommenderas att ta kontakt med Comhem för hur man ska gå tillväga för att se motsvarande digitala kanaler.
Tel. 90 222 eller se https://www.comhem.se/tv/digitalisering

Presentation av nominerad till styrelsen

Presentation av Lars Fast

Lars Fast här nominerad till nyval på ett år i styrelsen.
Han är 43 år och uppvuxen i Fittja. Han flyttade 2018 med familjen från ett radhus i Alby till Kvällsvägen 14, där han bor tillsammans med fru och tre döttrar.
Sedan 2002 har han arbetat på Scania, där han också genomgått teknikerutbildning. För närvarande arbetar han som global beredare.
Förutom utbildningen på Scania har han också gått Elprogrammet och en utbildning till datatekniker.
Valberedningen är övertygad om att Lars Fast, med sina kunskaper, kan bli ett bra tillskott till Banslätts styrelse.

För Brf Banslätts valberedning
Kjell Larsson

Aktuellt i juni

STÄMMAN
Årets stämma kommer att påbörjas 30 juni 2020 kl 19.00 enligt den information och kallelse som delats ut till samtliga.

BANSLÄTTSKOLAN
Skolan ska renoveras och byggnadsarbetet påbörjas i slutet av juni. Kommunen kommer att hyra en del av vår mark för att arbetet ska kunna genomföras. Det medför att gränsen tillfälligt flyttas lite närmare vår konstgräsplan och den kommer att avgränsas med ett provisoriskt staket.
När arbetet är slutfört kommer kommunen att återställa vår mark enligt det avtal vi tecknat med dem.
Ombyggnaden beräknas ta upp till två år att genomföra. Detta kan komma att medföra en del störande ljud för de närmast boende vilket är något vi inte kan påverka.

BRANDSLÄCKARE
Styrelsen uppmanar alla att införskaffa en brandsläckare till sin bostad.
I veckan stoppades en brand i  lägenhet tack vare att en boende hade brandsläckare och kunde ingripa. Detta räddade  stora värden och kanske även liv.

MATAVFALL
Observera att endast papperspåsar med matavfall får slängas i nedkastet på husens framsidor. Inga plastpåsar eller något annat får slängas där.
Om något annat än papper och matavfall finns i kärlen tas de inte med vid sophämtningen.

Föreningsstämman

Vi planerar att hålla årets stämma den 30 juni 2020.
Om den går att genomföra då beror på om nya beslut kommer från myndigheterna vad gäller antal personer som får samlas.
Styrelsen återkommer med närmare besked så snart det är möjligt.

Sandsopning av p-däck och cykelförråd

SANDSOPNING AV P-DÄCKET

kommer att utföras måndag 27 april med början kl 08.00.
Det blir därför tillåtet att parkera på Kvällsvägen från söndag 26 april kl 18.00 till måndag 27 april kl 20.00.

CYKELFÖRRÅD I MILJÖHUSET

i miljöhuset är nu klart och platser kan hyras från och med 1/5 2020.
Vill du hyra en plats  kontaktar du HSBs kundcenter
tel 08 608 68 00 eller via e-mejl Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
När HSB registrerat dig kontaktar du Hans Bergsten via e-mejl Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för att kvittera ut nyckel.

Tält utanför hus 4

Under några veckor framöver kommer vårdcentralen att ha ett tält uppställt på gräsmattan framför hus 4.
Tältet kommer att vara ett extra rum för lab.
Det kommer inte  att utföras coronatester där.
Tältet kommer att vara tomt förutom på tisdag förmiddagar.

Aktuellt i april

ÅRETS STÄMMA FLYTTAS FRAM PÅ OBESTÄMD TID

På grund av förbud för sammankomster med fler än 50 personer kommer årets stämma inte att kunna genomföras som planerat den 26 maj.
Någon ny tidpunkt för stämman kan inte lämnas i dagsläget. Allt beror på smittoläget och vilka myndighetsbeslut som kommer att fattas framöver.

GÄSTPARKERING

Nya avgifter på gästparkeringen gäller from 15 april 2020.
Alla vardagar: 12 kr / tim och 80 kr/ dygn
Lördag-söndag: 6 kr/ tim och 60 kr/ dygn

ÅTERVINNINGSHYLLAN I MILJÖHUSET

Tanken med återvinning är bra på många sätt men då mycket av det som hamnade på hyllan var rent skräp såsom utslitna skor, trasigt porslin,  begagnade underkläder m m har styrelsen beslutat att hyllan tas bort.
Har du saker som går att återanvända kan dessa lämnas till närmaste secondhandbutik.

MILJÖHUSET

Alla ha nu fått information i brevlådorna om vad som gäller för att slänga avfall i Miljöhuset. Om vi alla följer dessa enkla regler kan vi fortsätta ha denna möjlighet till att bli av med icke brännbart avfall som inte får slängas i sopnedkasten.

ENKÄT FRÅN BOTKYRKA KOMMUN

Kommunen planerar att rusta upp Banslättsparken och har skickat en enkät med frågor som de vill att vi i föreningen ska svara på. Det tar 5-10 minuter att svara.
Länk till enkäten finns under Mina Sidor på föreningens hemsida. Svar vill de ha senast 19 april.

Valberedningen informerar inför stämman 2020

Valberedningen har pratat med och inhämtat information från nuvarande styrelseledamöter och revisor.

Samtliga är intresserade av att fortsätta sitt arbete i styrelsen.
Hans Bergsten, Elisabeth Gedda och Lena Wahlman har 1 år kvar av sin mandatperiod.
Övriga tre: Peter Widengren, Daniel Åkerlund och Viipol Patel ställer upp för omval.

Vi anser att nuvarande styrelse gör ett bra arbete, men för att säkra att vi även i framtiden kan ha en bra och välfungerande styrelse, tycker vi att det kan vara lämpligt att utöka styrelsen med en till två ledamöter, gärna med IT-kunskaper.

Förslag på nya ledamöter kan lämnas till någon av valberedningens ledamöter enl nedan. Om du föreslår någon annan person bör den personen vara vidtalad.

Tullinge 2020.03.25

Kjell Larsson                            Monica Ahlström                            Ann-Mari Engström

070-3954795                           7786329                                         7780546

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.       Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.    Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Coronavirus åtgärder

På grund av det rådande läget med Coronavirus har Styrelsen beslutat att tillsvidare stänga av motionslokalen och bastun samt ställa in månadsfikat och uthyrning av Föreningslokalen. Ny information kommer när avstägningarna hävs.

Vänligen respektera besluten för allas hälsa och välmående. 

 

Aktuellt i mars

Cykelrummet i miljöhuset är snart klart att börja användas det återstår bara lite administration. Förhoppningsvis kan vi börja hyra ut platser i april. Det kommer att kosta 500 kronor per plats och år och man får hyra max två platser per lägenhet. Dessutom tillkommer 300 kronor i depositionsavgift per nyckel.

Föryngringsbeskärning av buskar inom området är i full gång. Lite kalt och tomt ser det ut just nu men det blir fint när allt växer upp igen.

Stoppskylt har monterats vid utfarten från parkeringsdäcket. Detta för att minimera risken för påkörning av gående som kommer utmed muren och inte syns när man kör ut.

Avgiften på gästparkeringen kommer inom kort att sänkas.

MOTIONER TILL ÅRSSTÄMMAN

Skall vara styrelsen tillhanda senast 2020-03-31

Så här skriver du en motion

  • Skriv en rubrik som kortfattat beskriver ärendet
  • Skriv vad ärendet handlar om
  • Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker årsstämman ska ta
  • Skriv under dokumentet med ditt namn

Motioner lämnas i brevlådan vid expedition Kvällsvägen 2-4 eller mejlas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

 

Aktuellt i februari

Den 22 januari hölls den första månadsfikan i Föreningslokalen för föreningens medlemmar. Det blev välbesökt och uppskattat av de som kom. Nästa månadsfika kommer ske onsdag 19 februari.

HSB kommer föryngringsbeskära våra buskar under februari.

Lamporna i Föreningslokalen har blivit utbytta till dimbara LED lampor.

Styrelsen ser över om vi kan förbättra belysningen omkring p-automaten på p-däcket.

Cykelförråd håller på att uppföras i den högra änden av Miljöhuset. Arbetet beräknas vara klart omkring vecka 8. Därefter kommer medlemmar kunna hyra platser i cykelförrådet.

I höstas gjordes en översyn av grillplatserna bakom hus 3. Förbättringsåtgärder kommer ske under våren. Mer info kommer.

Vävstugan

På grund av förändringar i vävstugan kommer det inte, som tidigare, att anslås i entréerna om vävmöten.

Du som är intresserad av att bli medlem får gärna ringa Kerstin Hector 778 46 49, så berättar hon mer och kan visa upp lokalen.

Aktuellt i december

Nytt medlemskapsförfarande för Motionslokalen och Snickeriverkstaden

För att förbättra och effektivisera hanteringen av medlemskap i motionslokalen respektive snickeriverkstaden har Styrelsen beslutat att om man önskar vara medlem från och med 1 januari 2020 ska detta meddelas årligen till HSB Kundcenter via e-mejl.

HSB Kundcenter e-mejl: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Det går även bra att ringa och boka ett möte på telefon: 08-608 68 00

Om man inte meddelar HSB att man önskar vara medlem i respektive verksamhet så upphör ens access till respektive verksamhet vid årsskiftet.

Medlemsavgifter 2020

Motionslokal:           500kr per lägenhet
Snickeriverkstad:     200kr per lägenhet

Glöm inte JULGRÖTEN!

Serveras i Träffpunkten fredag 13 dec kl 13.00

VÄLKOMNA!!
……………………………………………………..

OBS!!

Ändring av mötestid för styrelsen

Nästa möte 16 december

Aktuellt i November

Styrelsen informerar

Informationsmöten  hålls i föreningslokalen Kv. 12

för hus 1 och 2 tisdagen den 12 november kl 19.00

för hus 3 och 4 onsdagen den 13 november kl 19.00

Uteplatser

Vi påminner om att det är dags att klippa ner växter som blivit för höga och att rensa upp på uteplatserna inför vintern.
Det är viktigt att hålla rent eftersom råttor gillar att gömma sig under "bråte".
Stapla inte trädgårdsmöbler och annat som ska vinterförvaras mot fasaden, gnagare är duktiga på att klättra.

Se upp vid gångvägen intill infarten till p-däcket !

Se upp både när ni kör ut från p-däcket och när ni kommer gående på den nya vägen och passerar utfarten. Gående är skymda av muren och syns dåligt för den som ska köra ut.
Vi kommer att vidta åtgärder mot detta men till dess gå och kör försiktigt.

Aktuellt i september

Styrelsen informerar

Det är planerat att starta beskärning samt trädfällning den 25e september. Det utförs av HSB Mark och Trädgård. 

På grund av reparationer på fjärrvärmesystemet kommer vamvattnet och värmen att vara avstängt i samtliga hus från tisdagen den 17 september klockan 22.00 till senast onsdagen den 18 september kl 20.00.​

Aktuellt i juni

Brunnen bakom hus 3 kommer rustas upp av en av medlemmarna i Snickarverkstaden.

Torkställningar har köpts in och kommer att placeras ut i samtliga tvättstugor. Vi hoppas dessa ska underlätta för dem som har svårt att nå upp till de fasta linorna.

Avlastningsbord har köpts in och kommer att placeras ut vid grillplatserna.

Man kan nu se resultatet av föryngringsbeskärningen som gjordes på våra buskar utmed gångvägen på baksidan av husen. Kraftiga fina buskar börjar växa upp. Blomningen uteblir förstås i år men nästa år ska det föroppningsvis blomma desto mer.

Framöver kommer vi att göra en översyn av samtliga buskar och träd inom området. Det kommer att bli mer föryngringsbeskärning och en del träd och buskar kommer att tas bort på grund av att de är i dåligt skick eller alldeles för höga . Om detta återkommer vi efter sommaren.

Styrelsen önskar alla en riktigt skön sommar!

Aktuellt i maj

Bastuaggregatet är på plats och bastun fullt användbar!

 SANDSOPNING AV PARKERINGSDÄCKET MÅNDAGEN DEN 27 MAJ 2019 MED BÖRJAN KL  07.00.

INGA FORDON PÅ DÄCKET FRÅN SÖNDAG 26/5  KL 18.00 TILLS ARBETET ÄR KLART MÅNDAG EFTERMIDDAG.

TILLÅTET ATT  UNDER TIDEN PARKERA UTMED KVÄLLSVÄGEN OCH PÅ VÅRA  ÖVRIGA PARKERINGSPLATSER.

Avisering om FÖRENINGENS STÄMMA finns nu på alla anslagstavlor. Välkommen torsdag 23 maj kl 19.00 till Banslättsskolan.

Styrelsen sammanträder måndag 6 maj (obs datum ändrat) kl 19.00 Expeditionen är då öppen för besök en timme innan från kl 18.00

Aktuellt i april

Valberedningen efterlyser förslag! Läs mer på valberedningens info på våra anslagstavlor i entréhall och plan1 i alla hus!

Styrelsen efterlyser TRIVSELVÄRD till hus1. Kontakta styrelsen för info.

Obs! Det kommer inte att finnas varmvatten torsdag 25 april mellan 8.30 och senast 14.30  p g a  lagning av fjärvärmeläcka. Se utförlig info på föreningens anslagstavlor.

Bastuaggregatet är trasigt och nytt är beställt. Inget datum för nör när bastun åter kan tas i bruk kan lämnas för närvarande.

Under våren flyttar HSB-kontoret från Tullinge centrum till Kvällsväg. 14. HSB kommer att hyra fastighetsskötarens expedition och vårt gästrum. Ändringar och ombyggnader bekostas av HSB. Gästrummet flyttar till vävstugans lokal som avdelas med en vägg, vilket innebär att vävstugan får mindre yta. Intresset för vävning har minskat och därmed räcker det med två vävstolar. HSB påbörjar ombyggnaden 1 april.

Styrelsen sammanträder torsdag 11 april  kl 19.00 Expeditionen är då öppen för besök en timme innan från kl 18.00.

Aktuellt i mars

Om ni inte kan öppna porten via porttelefonen kan det bero på att nyare mobiltelefoner/IPboxar använder IP-telefoni och skickar över detta via IP till de ATA-boxar som tillhandahålls av er telefonileverantör. Bredbandsbolaget/Telenor arbetar för att lösa detta så fort som möjligt men ingen tidsplan finns för en lösning idag. Det ni kan göra är att felanmäla ert telefoniabonnemang. Säkerhetsintegrering AB har genomfört tester och ser problemet men kan inte göra något åt det då felet inte ligger i porttelefonen.
 
Motioner till stämman ska vara styrelsen till handa senast 31 mars
  1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
  2. Skriv vad ärendet handlar om.
  3. Avsluta motionen med att föreslå ett beslut som du tycker att stämman ska ta.
  4. Skriv under med ditt namn.
  5. Mejla eller lägg din motion i styrelsens brevlåda,

Styrelsen sammanträder måndagen den 18 mars kl 19.00 Expeditionen är då öppen för besök en timme innan från kl 18.00.

 

Aktuellt i februari

 

Information till er som läst om kommunens byggplaner för Tullinge centrum med omnejd:

Observera att det enbart är kommunens planer, inga beslut är fattade.

föreningen är inte tillfrågad och vi har inte sålt vare sig garage eller mark.                         

 

Styrelsen sammanträder måndagen den 18 februari kl 19.00 Expeditionen är då öppen för besök en timme innan från kl 18.00.

Den här webbplatsen använder "cookies" för vissa funktioner. Genom att använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies.